Obec Ostrata

Informace občanům obce Ostrata

Sdělením ze dne 4. 5. 2018 jsme byli uvědoměni o přípravách velkoplošné opravy silnice III. třídy mezi Hvozdnou a Ostratou. Dosud byly na naše žádosti všechny odpovědi negativní. Proto jsme vydali bezodkladně souhlas s omezením provozu na dobu oprav a vydáváme k tomu následující základní informace.

Opravy silnice III/4913 mezi obcemi Hvozdná a Ostrata budou probíhat počátkem června, harmonogram bude upřesňován podle vývoje počasí. Po celou dobu oprav bude zabezpečován střídavý provoz jedním pruhem řízený semaforem. Ode dne 9.6. od 8,00 h je plánovaná celková uzavírka na dobu 24 hodin. Doprava bude převedena po tuto dobu na objížďku přes Velíkovou a Štípu. Vše bude včas řádně označeno dopravními značkami.

Věřím, že pochopíte naléhavost této opravy a nutnost dočasných komplikací, které v zájmu zlepšení stavu silnice musíme společně překonat. Za to Vám předem děkuji.

V Ostratě 23. 5. 2018

Ing. Miroslav Gargulák
starosta