Obec Ostrata

Hlasování do přenosné volební schránky

Podle § 19 odst. 7 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky může volič požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Voliči s trvalým bydlištěm na území obce Ostrata, kteří se nemohou dostavit do volební místnosti a chtějí volit, se mohou se žádostmi o přenosnou volební schránku obracet obecní úřad v Ostratě do čtvrtku 7.10.2021.

Požádat můžete na telefonním čísle 736 489 734 nebo na emailu langerova@ostrata.cz