Obec Ostrata

Foto: Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

A máme tady zase čas Vánoční, přesněji advent – čas očekávání a rozjímání, čas přípravy na Vánoční svátky. V Ostratě začala příprava víkendovým soustředěním v sále kulturního domu s praktickou přípravou adventních věnců a vánočních ozdob, kterého se pod vedením katechetky p. Mgr. Marty Krajčové zúčastnilo přes 20 dětí včetně dětí z Ostraty.

Součástí byla i mše celebrovaná p. otcem Karlem Hořákem a p. otcem Františkem Sedláčkem v sobotu od 11,00 h. Pozvání k účasti přijali i mnozí občané naší obce.

Před rokem jsme se sešli po delší odmlce abychom si připoměli zahájení adventu slavnostním rozsvícením Vánočního stromu u obecního úřadu. Především pro děti to bylo něco nového, a snad i zajímavého. Také letos, v sobotu 26. listopadu v podvečer se nejdříve zaplnila dílna v zasedačce nad zbrojnicí, kde děvčata pod vedením p. Mgr. Hanky Juříkové-Florové pomáhala dětem vyrobit svou ozdobu na stromek. A že se jim to dařilo, to je vidět i na stromku před úřadem a zbylo i na stromky domů. V 17,45 h pak po stručném úvodním slově starosty provedl očekávané rozsvícení místostarosta pan Arnošt Horák.  Z úst přítomného otce Karla Hořáka z Hošťálkové zazněl příběh demonstrující složitost mezilidských vztahů z pohledu dobročinnosti, vzájemné pomoci, s důrazem na nadcházející období adventu. Následovalo pásmo básniček, melodií na zobcové flétny a sborově zpívané písně, kterým k náladě přítomných přispěly děti z víkendového soustředění.

V průběhu podvečera mohli zúčastnění využít občerstvení ve formě svařáku nebo čaje a zejména děti se těšily z výborných Liduščiných palačinek – dnes už každý ví, že jsou z dílny p. ing. Lidušky Šmeidlerové. Slavnostní ráz dotvářely také barevné světelné prsty a rolničky, které byly dětem při této příležitosti rozdány.

Že je stále co zlepšovat, to také víme. Příště jsme slíbili zlepšit osvětlení shromaždiště a především ozvučení. Rádi to připravíme, když víme, že máme očekávat zase tak krásnou návštěvu.

Děkujeme za účast a těšíme se zase na příští rok nashledanou.

Zastupitelstvo obce Ostrata