Foto: Setkání košíkářů v Rudníku

Už pár týdnů dopředu pronikala informace o termínu konání setkání košíkářů v Rudníku v sobotu 17. března. Následovaly vyvěšení plakátů a výzvy v místním rozhlase s pozváním k účasti. Objednán s předstihem byl i autobus.
Ovšem ještě 4 dny před konáním to vypadalo, že autobus může být zrušen a celá návštěva setkání se vejde do osobního auta. Ale až do pátečního večera se ještě podařilo skupinu doplnit na 18 účastníků. Autobus s kapacitou 19+ řidič vyrazil krátce po 8. hodině. V Rudníku jsme okamžitě navázali na zahajovací ceremoniál a pak se vše odvíjelo podle již zažitého scénáře. Prohlídka expozice, diskuse s košíkáři, přivítání s přáteli z Rudníka a z Morkovic a sledování jako obvykle hodnotného a zajímavého kulturního programu. Hostitelé se o nás vzorně starali, jídla i občerstvení určitě nechybělo. Rudník má proti Ostratě jen něco málo přes dvojnásobek obyvatel, ale v sále kulturního domu to vypadalo na střed většího města – stále bylo plno, hosté průběžně odcházeli a noví přicházeli. Na první pohled je zřejmé, že tradice košíkářství je zde na Myjavě opravdu hluboce zakořeněna, je pro lidi něčím, co patří neodlučně k jejich životu.

Den v Rudníku utíká nějak rychleji než doma. Večer se přiblížil rychle a v 18 hodin jsme vyrazili k Ostratě. Po pěkném zážitku z návštěvy jsme se rozešli do svých domovů ještě před 20. hodinou.

Miroslav Gargulák, starosta