Foto: Setkání důchodců se zastupiteli

Ze sdělovacích prostředků do nás hustí ze všech stran, jak populace stárne a za chvíli nebude na důchody. I tak nebyly na místě i obavy, že na letošním setkání s důchodci z naší obce budeme mít problém s přípravou a organizací. I když důchodců už máme k dnešnímu dni 89 ! TJ. z celkového aktuálního počtu obyvatel 403 už 22 % !

Při osobním předávání pozvánek přislíbilo účast 37 důchodců, někteří s jistou mírou neurčitosti, což vždy znamená v reálu ještě nižší skutečná účast. V pátek 29. září v 17,00 h jsme byli mile překvapeni, že sliby byly naplněny. Zúčastnilo se celkem 38 našich spoluobčanů – důchodců, vlastně se starostou 39.  Zahájení mohlo proběhnout bez velkého odkladu. Starosta po přivítání a poděkování za přijetí pozvání shrnul zásadní problémy, kterými se zabývalo zastupitelstvo obce, a změny v obci za dobu od posledního setkání a nastínil, co nás čeká v dohledné době v posledním roce tohoto funkčního období. Poté všichni povstáním a symbolickou minutou ticha uctili památku našich zesnulých kolegů spoluobčanů.

Po krátké organizační informaci a popřání příjemné zábavy se ujal svého úkolu hudebník pan Šubík, kterého už známe z mnoha našich minulých setkání. I z fotografií je zřejmé, že si bylo o čem popovídat a zavtipkovat. Došlo i na tanec a zpěv, jak to na podobných akcích má být. Příjemnou vsuvkou bylo podání večeře, kterou tentokrát přivezl a s našimi děvčaty servíroval pracovník Motorestu Zádveřice. Datovým projektorem byly po celý průběh večera promítány na stěnu fotografie z posledního setkání v r. 2016, ze společenských akcí, z hasičských soutěží a z novinek v obci.

Z prvních reakcí odcházejících návštěvníků byla zřejmá spokojenost s prostředím i s průběhem setkání, což pořadatele vždy potěší.

Ing. Miroslav Gargulák