Obec Ostrata

Foto: Mikulášská nadílka

V sobotu 9. prosince pokračoval program v sále kulturního domu po Zabíjačkovém kotlíku Mikulášskou nadílkou. Po rychlém úklidu jsme spolu s organizačním štábem z řad dobrovolných hasičů vše připravovali na příchod a okamžité zapojení dětí.

Vše vypuklo v 15,15 h oficiálním přivítáním dětí i dospělého doprovodu a svého se ujaly organizátorky p. Hanka Juříková Florová, paní Alenka Čmeláková, paní Anička Juříková (vlastně obě) a moderátorka paní Světlana Divilková. Děti se bavily, rodiče předpokládám také, a se zaplněným sálem byli spokojeni i pořadatelé. Vhod přišlo připravené občerstvení, nadýchané věnečky věnované paní Hánělovou i věhlasné Liduščiny palačinky. Troufám si říci, že Mikuláš a jeho družina děti vytrhli ze zaujetí pro hry a zábavu. Ale určitě to nebylo zklamání, příchod byl očekáván už od půl páté, takže čtvrt hodiny napětí tu už pracovalo. Většina dětí Mikuláše, anděly i hrozivě vypadajícího čerta vítala s nadšením, ale našli se i takoví, co zmizeli pod stolem nebo v úkrytu u maminky. Když Mikuláš vyzval děti ke krátkému vystoupení s písničkou nebo básničkou a výkony začal odměňovat dárkovými balíčky, ostych zmizel. Rozdaných 45 balíčků v Ostratě, to zatím nepamatujeme. Závěrem mi dovolte poděkovat všem, co se podíleli na přípravě i vlastní organizaci a Vám všem, co jste přispěli svou účastí k jedinečnosti akce.

Ing. Miroslav Gargulák