Obec Ostrata

Foto: K letošní košíkářské výstavě

V sobotu 16.4. 2016 bylo v Ostratě po čase zase rušněji než obvykle. Ihned mezi 9. a 10. hodinou přijely ke kulturnímu domu 2 autobusy s hosty z Morkovic a z Rudníku. To samo už vždy napovídá, že se koná další z akcí přeshraniční spolupráce – výstava spojená s ukázkami pletení z proutí, pedigu, papíru apod.

Tentokrát dorazilo 25 hostů z Rudníku a 35 z Morkovic. Letos došlo dokonce i pár hostů z Ostraty, ale proti návštěvě přespolních to bohužel byl jen zlomek. Ohlasy na expozici exkluzivních výrobků pletařů byly příznivé, pletaři se činili i při praktických ukázkách a získali i spoustu zájemců, kteří si řemeslo vyzkoušeli. Dobrou náladu neúnavně podmalovávala jako tradičně cimbálová muzika Korečnica, dokonce se i tančilo. Krátké uklidnění a soustředěnou pozornost si získalo vystoupení valašského dětského souboru Laštověnka z Veselé. Pod vedením paní Trtílkové předvedli velmi dojemné pásmo říkánek, písniček a tanečků za doprovodu houslí a zobcové flétny.  Počasí bylo jako na objednávku, určitě všem přišlo vhod posezení na terase, kde se podával také oběd a večeře. V závěru bylo provedeno vyhodnocení ankety návštěvníků o nejzajímavější výrobek pletařů. Na 3. místě se podle hodnocení hostů umístila miska s víkem ve tvaru želvy z pedigu od paní Minarčíkové, na 2. místě to byla figurální plastika upletena z papírových ruliček od paní Kollárikové a na 1. místě byl jako vždy výrobek z dílny pana Marečka, tentokrát se představil precizně vypracovanou heligonkou z barevného pedigu. Vyhodnocení obdrželi jako projev uznání dárkové koše. Z losování účastníků ankety o pletařský dárek vyšla vítězně paní Vajďáková z Vizovic, která si převzala v pondělí na obecním úřadě pedigem ozdobně opletenou lahev.

Akce je pořádána jako součást udržitelnosti projektu, ale už bez nároku na dotace. Proto jsme vděční, a touto cestou jim děkujeme, všem sponzorům, kteří přispěli finančním, naturálním darem či jinou pomocí k uspořádání a k jejímu úspěchu. Jsou to Continental Barum, spol. s r.o., Jolana a Radek Hudečkovi, Elkoplast CZ, s.r.o.. Uznání zaslouží také členky Místní skupiny Červeného kříže i ostatní dárkyně  za přípravu sladkého pečiva, které postačilo na celý průběh výstavy.  Současně bych chtěl poděkovat zastupitelům a jejich partnerům za aktivní pomoc na přípravě i při vlastním průběhu akce.

Nyní už je čas se začít zamýšlet, jak příští setkání pro návštěvníky ještě zatraktivnit, podnítit širší zájem i v řadách našich spoluobčanů, pro které bychom to chtěli směrovat především.

Miroslav Gargulák, starosta