Obec Ostrata

Dotazník – Komunitní život v obci Ostrata

Vážení občané, ve spolupráci s Místní akční skupinou Vizovicko a Slušovicko se na vás obracíme s žádostí o vyplnění anonymního dotazníku, který vám bude v nejbližších dnech doručen do vašich poštovních schránek, abychom mohli zjistit, jak jste spokojeni s komunitním životem v obci Ostrata (činnost spolků a komunitních skupin, spoluúčast občanů a zájem o dění v obci, kulturní a sportovní vyžití, zázemí pro volnočasové aktivity, propojování generací). Informace, které touto cestou zjistíme, nám poslouží jako námět a motivace ke zlepšení podmínek komunitního života. Děkujeme za spolupráci.

Arnošt Horák, starosta