Obec Ostrata

Dotační program na podporu včelařství ve Zlínském kraji (RP-08)

V rámci vyhlášené výzvy dotačního programu Zlínského kraje je možné získat podporu na nákup včelařského vybavení a k obměně a navýšení počtu včelích úlů.

Tato finanční podpora je určená začínajícím i stávajícím včelařům a je vyplácena v případě splnění všech podmínek dotační výzvy.

Žádat o tuto podporu je možné podat na začátku kalendářního roku (viz. web Zlínského kraje https://www.kr-zlinsky.cz/, sekce „dotace“).

Maximální výše dotace činí 70 % z celkových nákladů (viz. podmínky dotace). Maximálně však 10 000 Kč.