Obec Ostrata

Dětský domov a Základní škola Vizovice Základní škola pro děti s lehkým mentálním postižením, autismem a souběžnými více vadami