Dětské hřiště a dětské přístupy

Už jsme několikrát vzpomínali dětské hřiště, které bylo vybudováno za výletištěm. Na naši obec je prakticky dostačující, přesto jsme měli v úmyslu nabídku herních prvků postupně rozšířit a v případě nutné potřeby obnovit. Po nedobré zkušenosti s trampolínou, kterou děti (určitě ne ty nejmenší) úmyslně poničily, máme další příklad vandalského chování. Podle charakteru lomu ( viz fotografie) na dřevěné konstrukci zábradlí přechodové lávky u konstrukce domku se skluzavkou musela být k tomu využita poměrně velká síla a prudký ráz zřejmě vyvolaný už vzrostlejším dítětem.  V kritickém okamžiku bylo na hřišti podle kusých informací více dětí, některé údajně slyšely, že se něco zlomilo, ale když se otočily, už tam nikdo nebyl. Obvyklý scénář. A zase funguje. Však obec to zase opraví. Asi nezbude jiné řešení než na hřiště instalovat kamery. A rozšiřování hřiště si asi rozmyslíme.