Sbírka pro Moravu

Vážení spoluobčané,

jak zcela jistě víte, postihla Jižní Moravu živelná pohroma ve formě nezvykle silného tornáda. Bylo zasaženo nejméně 7 vesnic, ve kterých byly napáchány obrovské škody. Toto řádění zanechalo za sebou vyhaslé životy, desítky zraněných a velké materiální škody, některé obce byly zčásti srovnány se zemí. Obec Ostrata proto vyhlašuje finanční a materiální sbírku. Co se týká materiálu, je nejvíce zapotřebí např. ruční nebo čelové svítilny, tužkové baterie, power banky, plachty, opalovací krémy, náplasti, pracovní rukavice, lopaty, metly, kbelíky, dezinfekční prostředky apod. V případě, že chcete přispět finanční částkou, můžete váš příspěvek odevzdat na obecním úřadě, kde s vámi bude sepsána darovací smlouva. Vybraný materiál a finanční prostředky budou rozděleny na konkrétní případy pro poškozené občany v dané lokalitě. Příspěvky, či materiál můžete odevzdávat na obecní úřad v tuto dobu:

Pondělí 28.6. 15.00 – 17.00 hod.

Úterý 29.6. 8.00 – 14.00 17.00 – 19.00 hod

Středa 30.6. 8.00 – 11.30 14.00 – 17.00 hod

Čtvrtek 1.7. 8.00 – 14.00 hod 17.00 – 19.00 hod

Věříme, že opět prokážeme naši solidaritu a dobré srdce, jako již mnohokrát v minulosti, kdy došlo k živelným pohromám v naší republice. Všem, kteří přispějí, patří velké poděkování.Arnošt Horák, starosta