Pozvánka na na tradiční Koblihové odpoledne

OSZ ČČK Místní skupina Českého červeného kříže v Ostratě pořádá v sobotu dne 7. února 2015 ve 14:00 hodin Koblihové odpoledne.

Akce se koná v kulturním domě v Ostratě.

Na toto odpoledne zveme místní i přespolní, mladé i starší občany a hlavně děti!