Zrušení valné hromady Lesní singulární společnosti Ostrata

Lesní singulární společnost Ostrata, spolek, oznamuje, že v návaznosti na Usnesení Vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření ruší zasedání Valné hromady spolku, svolané na pátek 27.3.2020 v 18:00 hodin na Obecním úřadě v Ostratě. Zároveň se ruší i zasedání náhradní Valné hromady spolku svolané na pátek 27.3.2020 v 18:30 hodin tamtéž. O novém termínu Valné hromady bude spolek všechny spoluvlastníky pozemků s předstihem informovat. Děkujeme za pochopení.