Zaplatíš, kolik vytřídíš!

Zaplatíš, kolik vytřídíš!

Milí spoluobčané,

Jak jste si již jistě všimli, naše obec se vždy snaží jít s dobou, proto jsme se rozhodli, že je potřeba udělat v oblasti odpadů další kroky. Navíc v souvislosti s připravovanou novelou zákona o odpadech, která předpokládá zdražování poplatku za skládkování komunálního odpadu na skládkách a zároveň od roku 2030 nebude u nás možno skládkovat využitelný odpad, je zřejmé že se v následujících letech, při současném způsobu nakládání s odpadem, nevyhneme navýšení poplatku za odpady. Pro vaši informaci, základ poplatku za ukládání využitelného odpadu na skládku v roce 2018 činil 500 Kč za tunu, přičemž do roku 2030 se pravděpodobně vyšplhá až na hodnotu 2000 Kč za tunu. Naštěstí se před zdražováním dá bránit poctivějším třídění odpadu.

Nechceme se s takovou situací smířit, a proto se zastupitelstvo rozhodlo řešit nepříznivou situaci v odpadovém hospodářství zavedením Motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství (tzv. MESOH). Evidencí a dostatečnou motivací vás, občanů, by se mělo docílit optimalizace odpadového hospodářství obce. Tento systém už je zaveden a osvědčil se v desítkách obcí.

Co se změní?

Současný pytlový sběr plastů bude rozšířen o sběr papíru. Dále každá domácnost obdrží čárové kódy, které vždy na visačku k úvazku pytle nalepí a zaměstnanci svozové firmy poté pytel odvezou přímo od domu. Na základě této evidence bude mít obec přesné informace o tom, kdo se zapojil do třídění odpadů a na základě toho bude moci zapojeným občanům ulevit z poplatku za odpady (možná až 70 % z celkové částky).

 

Sledovat budeme také směsný odpad z popelnic, abychom měli kontrolu nad tím, kolik směsného odpadu se v naší obci ve skutečnosti vyprodukuje. Popelnice budou označeny permanentním čárovým kódem, jejichž nalepení zajistí obec. Evidencí popelnic na směsný komunální odpad se budeme snažit docílit efektivnějšího svozu odpadů a obec bude mít přesné informace o množství odpadu, které na území obce reálně vzniklo.

 

Na webu www.mojeodpadky.cz bude každé domácnosti vytvořený odpadový účet, kde bude moci každý sledovat své výsledky ve třídění odpadů. Přihlašovací údaje do svého odpadového účtu obdrží každá domácnost společně s úvodními informacemi během dubna 2019.

 

Start systému je předběžně naplánovaný na 1. 5. 2019, všechny potřebné informace obdrží každá domácnost v průběhu dubna 2019. Pro další informace můžete také kontaktovat provozovatele systému na stránkách www.mojeodpadky.cz.

Děkujeme, že třídíte!

S pozdravem vedení obce Ostrata