Výsledky hlasování ve druhém kole prezidentských voleb v obci Ostrata

1. Miloš Zeman 84 hlasů
2. Karel Schwarzenberg 79 hlasů

Celkem 163 hlasů

Počet osob, zapsaných do seznamu voličů 319
Počet voličů, kterým byly vydány úřed. obálky 163
Počet platných hlasů 163

Voleb se zúčastnilo 51,09 % občanů Ostraty.