Volby do Evropského parlamentu

Prosíme občany, kteří se ze zdravot­ních důvodů nemohou osobně zúčastnit voleb a mají zájem, aby je okrsková volební komise navštívi­la v domácím prostředí s přenos­nou volební schránkou­, aby se do pátku 24. květ­na 2019 do 12.00 ho­din přihlási­li na Obecní úřad Ostrata, tel. 577 914 713.