Uzavření křižovatky ve Hvozdné na Osmeku

Od pondělí 4. 5. do čtvrtka 7. 5. 2020

bude z důvodu provádě­ných stavebních prací na stavbě Hvozdná – obnova vodovodu a kanaliza­ce uzavřena křižovat­ka na Osmeku nejen směrem na Lůžkovi­ce, ale i směrem na Štípu.