Uřední hodiny obecního úřadu Ostrata v době nouzového stavu

Na základě usnesení vlády České republiky o p­řijetí krizového opatření Vám oznamuje­me, že po dobu nouzového stavu bu­dou úřední hodiny Obecního úřadu Ostrata pouze v pondě­lí od 12.00 – 17.00 a ve středu od 12:00 – 17:00 hodin

K vyřizo­vání svých záležitos­tí využijte prosím přednos­tně e-mailové kontakty obec@ostrata.cz a langerova@ostrata.cz  nebo telefonní čísla 57 791 49 03 a 57 791 47 13.