Tříkrálová sbírka

V letošním roce se v naší obci vybralo 12.540,- Kč.

Všem kteří přispěli děkujeme!