Svoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů z Ostraty

Připomínáme, že podle plánu svozu odpadů v Ostratě na rok 2018 bude ve středu 21. 3. 2018 proveden svoz nebezpečného odpadu a ve čtvrtek 22. 3. 2018 svoz velkoobjemového odpadu. Uvedený odpad v dané dny soustřeďte na snadno dostupné místo před svým domem.
Co patří do nebezpečného odpadu (NO):
– elektronika a domácí spotřebiče všeho druhu,
– plechovky s barvami, oleji nebo tuky, NE ŽIRAVINY !!!
– pneumatiky,
– azbest apod.

Co patří do velkoobjemového odpadu (VOO):
– starý nábytek, koberce, linolea,
– umývadlo, toaleta,
– drobný stavební odpad – jako sádrokartonové desky
– stará okna jen výjimečně a v malém množství, tyto přednostně řešit s realizátorem výměny oken !8