Společenská rubrika

Jubilanti v roce 2021

Sládková Marie, 75 let

Vyvlečka Josef, 85 let

Tomaštík Pavel, 70 let

Šmeidlerová Aloisie, 75 let

Starý Jaroslav, 70 let

Florová Marie, 90 let

Pavlová Anna, 70 let

Pátek Václav, 70 let

Holíková Marie, 70 let

Zbořilová Marie, 75 let

Pospíšilová Anna, 70 let

Kunor Leopold, 70 let

Vrána Václav, 70 let

Červenková Jana, 70 let

Řeháková Vlastimila, 75 let

Juříková Ludmila, 80 let

Šošolík Jan, 70 let

Sluštík František, 70 let

Hovadík Přemek, 70 let

Vzpomínáme v roce 2021

Milan Matula, zemřel 25.12.2020 ve věku 81 let

Narození v roce 2021