Sběrný dvůr

Oznamujeme občanům, že tuto sobotu 11.7. bude otevřen pro občany obce Ostrata sběrný dvůr pro velkoobjemový odpad v areálu bývalé kompostárny. Otevřen bude od 8.00 – 11.00 hod. Možnost odevzdat velkoobjemový odpad mají pouze občané obce Ostrata s trvalým pobytem v naší obci, kteří se při příjezdu prokážou občanským průkazem.