Sběrný dvůr – provozní doba r. 2020

11.7.2020

8.8.2020

12.9.2020

10.10.2020

14.11.2020

Možnost ukládat velkoobjemový a nebezpečný odpad mají pouze občané s trvalým pobytem v obci Ostrata. Při odevzdávání odpadu budou občani povinni předložit občanský průkaz k ověření trvalého pobytu