Sběr bioodpadu v Ostratě

Upozorňujeme občany, že začal znovu sběr bio odpadu.

Probíhat bude každou středu:
od 16.30 – 17.30 u hřiště
od 17.30 – 18.30 na točně autobusu.

V tuto dobu bude otevřena i kompostárna.