Program mimořádného zasedání OZ Ostrata konaného ve středu 16. 3. 2016 od 19,00 h

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2. Schválení programu zasedání

3. Projednání kupní smlouvy na objekt ke garážování techniky a uložení

technických prostředků

4. Projednat upravený záměr na nákup pozemku pod obecním chodníkem od

p. Velikonského

5. Projednání žádosti o příspěvek na pořádání pivního festivalu

6. Projednání úpravy výše odměn zastupitelů po úpravě vyplývající ze zákona

7. Projednání Výroční zprávy obce Ostrata o svobodném přístupu

k informacím za rok

8. Projednání návrhu Nařízení obce Ostrata o zákazu podomního a

pochůzkového prodeje

9. Diskuse

10.Závěr

V Ostratě 8. 3. 2016

Ing. Miroslav Gargulák

starosta