Pozvánka na výstavu – Nevšedné podoby prútia

Zájemci o výstavu v Rudníku se mohou hlásit na obecním úřadě v Ostratě.
Autobus že bude vyjíždět v 7:00 od obecního úřadu.
Návrat zpět do Ostraty bude cca v 19 hod.