Povinost čipování psů od 1. ledna 2020

POZOR OD 1.1.2020

Czechoslovakian Wolfdog in the spring garden

chovatel je povinen zajistit, aby byli psi platně očkovaní proti vzteklině

očkování psa proti vzteklině je platné, pokud je pes nezaměnitelně identifikován (čipováním, dříve tetování)

chovatel je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa

Upozorňujeme všechny vlastníky a chovatele psů, že podle zákona č. 166/1999 Sb. O veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů s účinností od 1. ledna 2020 musí být každý pes označen elektronickým čipem.

Povinně by se měli čipovat všichni psi, nejdříve však ve věku kolem půl roku, v době prvního očkování proti vzteklině. Svého psa můžete chat čipovat již leto, není třeba čekat na žádné konkrétní datum. Povinné očkování psa proti vzteklíně je od tohoto data platné, pouze pokud je pes takto označen. Sankce za nedodržení by se mohly pohybovat v rozmezí 20-100 tis. Kč v závislosti na datumu provinění. Výjimkou je pouze pes, který je označen čitelným tetováním provedeným před 3.červencem 2011.

Výhody čipování: snadnější vycestování se psem do zahraničí (ve většině evropských států již povinné čipování platí), zaběhnutý pes se rychleji vrátí majiteli, při odcizení psa se snáze prokáže jeho vlastnictví, lepší průkaznost identity psa, snadnější monitoring chovu psů, lepší dohledatelnost majitele v případě nutnosti postihu za týrání zvířat, umožnění kontroly psů při prodeji.

Pořizovací cena jednoho čipu se pohybuje cca mezi 120 – 450 Kč a závisí na typu čipu. Dále si veterináři účtují za aplikaci čipu cca 300 – 550 Kč. Životnost čipu se odhaduje na 25 let. Mikročip je přibližně milimetr široké a centimetr dlouhé miniaturizované zařízení, které je naprogramováno čitelným kódem, který je jedinečný a neopakovatelný. Čip je možno aplikovat zvířeti v jakémkoliv věku.

Po označení psa mikročipem doporučujeme všem majitelům psů zaregistrovat se v Národním registru zvířat www. narodniregistr.cz/o-nas.php. Teprve po zaregistrování plní mikročip funkci prostředku k vyhledávání vašeho psa v případě zaběhnutí.