Odstávka elektrické energie

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energieZ důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbovýcha revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 04.09.2019 od 07:30 hod do 16:00 hodObecČást obceOstrataOstrataVypnutá oblast:Lokalita u Fe Marketu mezi č.p. 148 a č.p.25

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohotonezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energe7cký zákon). Žádáme odběratele el.energie opochopení pro toto nezbytné omezení.Upozornění:V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnos7 považovat energe7cké zařízení zazařízení pod napě;m.Případné použi; vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždyprojednat se společnos; E.ON Česká republika, s.r.o.Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navš7vte www.eon.cz,kde v čás7 věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny, nebo použijtepřímo adresu hAp://portal.eon.cz/cs/otg/.Děkujeme Vám za pochopení.E.ON Distribuce, a.s.