Obecní knihovna

O NÁS

Knihovna, jejímž zřizovatelem je Obec Ostrata, Vám nabízí nejen rozmanité služby, ale také přívětivé prostředí pro Váš volný čas. Vaše děti si mohou pohrát v dětském koutku a vy si můžete prolistovat knihy třeba při kávě.

Z našeho fondu si určitě vyberete. Najdete v něm vše od časopisů, domácí i zahraniční beletrie přes literaturu pro děti a mládež, hobby publikací, turistických průvodců až po slovníky a populárně naučnou a odbornou literaturu.

 

SLUŽBY A POPLATKY

Půjčovní doba

Obecní knihovna Ostrata
   ČT    17-19
Roční registrace
  Dospělí Zdarma
  Děti, studenti, důchodci Zdarma

Ceník služeb a poplatků

   Upomínky
   Děti
   1. upomínka (neposílá se)     30 dní od konce výpůjční doby  5 Kč
   2. upomínka                         60 dní od konce výpůjční doby  15 Kč
   3. upomínka                         90 dní od konce výpůjční doby  20 Kč
   Dospělí
   1. upomínka (neposílá se)     30 dní od konce výpůjční doby  5 Kč
   2. upomínka                         60 dní od konce výpůjční doby  20 Kč
   3. upomínka                         90 dní od konce výpůjční doby  30 Kč

 

On-line katalog knižních titulů

Vítejte u vstupu do katalogu Obecní knihovny Ostrata, který je díky internetu přístupný 24 hodin denně.

V tomto katalogu můžete zjistit, zda se ve fondu naší knihovny nachází titul, který vás zajímá. U každého titulu pak lze zjistit, zda je právě volný, či zda je vypůjčený. V takovém případě si jej můžete rezervovat.

Odkaz: http://www.knihovna.frystak.cz/

 

Knihovní řád

Výtah z Knihovního řádu Obecní knihovny Ostrata

 

  • V obecní knihovně má právo půjčovat si knihy a využívat dalších služeb každý čtenář knihovny, dodržující tento čtenářský řád. Čtenářem se může stát každý občan. Děti a mládež do 15 let se mohou stát čtenářem knihovny po souhlasu rodičů, kteří ručí za vypůjčené knihy. Čtenářský poplatek činí 100 Kč pro dospělé, 50 Kč pro důchodce, studenty a děti.
  • Knihy, které nejsou v obecní knihovně k dispozici, po žádosti čtenáře obstará pracovník knihovny pomocí meziknihovní výpůjční služby.
  • Výpůjční lhůta je 31 dnů. Potřebuje-li čtenář knihu déle, může mu být tato lhůta prodloužena o další měsíc, v případě, že kniha není již zamluvena dalším čtenářem. Výpůjční lhůta může být prodloužena celkem dvakrát o jeden měsíc (celkem výpůjčka na 3 měsíce), pokud čtenář požádá o prodloužení před jejím uplynutím.
  • Čtenář, který včas nevrátí knihy, bude osobně nebo písemně upomenut. Knihy mohou být také vymáhány prostřednictvím obecního úřadu. Čtenář je povinen hradit upomínací výlohy.
  • S knihami, které tvoří majetek Obce Ostrata, musí čtenář zacházet šetrně. Zjištěnou závadu je povinen okamžitě hlásit knihovníkovi, jinak musí škody hradit sám. Ztracenou nebo poškozenou knihu nahradí stejným vydáním téže knihy, knihou jinou (po dohodě s knihovníkem) nebo peněžitou náhradou. Taktéž je povinen zaplatit 20 Kč za poškozený kód v knize nebo za kód v knize, kterou poškodil či ztratil a 10 Kč za zpracování knihy (náhrady).
  • Čtenář nemá právo půjčovat knihy vypůjčené v obecní knihovně dalším osobám.
  • V případě, že čtenář prodělal infekční chorobu a měl půjčené knihy z knihovny, je povinen tuto skutečnost nahlásit v knihovně.
  • Knihovní řád je každý čtenář povinen znát a dodržovat. Ten, kdo soustavně porušuje jeho ustanovení, může být z řad čtenářů vyloučen.

 

Knihovní řád nabývá účinnosti dne 1. 1. 2011.

 

Regionální funkce

Regionální knihovnické služby

Obecní knihovně v Ostratě poskytuje na základě “Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí” uzavřené mezi Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně a městem Fryšták regionální knihovnické služby (metodickou a konzultační činnost, aktualizaci a revizi knihovního fondu a zpracování knih) Městská knihovna Fryšták.” 

Městská knihovna Fryšták
náměstí Míru 382
763 16 Fryšták

Tel.: 577 911 801

E-mail: knihovna@frystak.cz

Komentáře jsou uzavřeny.