Košt slivovice

Obec Ostrata pořádá

5. ročník koštu slivovice

„Putovní pohár starosty obce Ostrata“

Místo konání: Kulturní dům Ostrata

Datum konání: 6. března 2020 od 18,00 h

Zájemci o účast na koštu odevzdají své vzorky na Obecním úřadě paní Langerové nejpozději do pondělí 2.3.2020 do 17,00 h nebo po domluvě Haně Juříkové Florové ( tel: 724 563 598).

Vzorek musí být v čiré láhvi o objemu 1 litr, bez viněty a neoznačený. Zbtek vzorků bude po ukončení koštu vrácen účastníkům. Zájemci, kteří odevzdají svůj vzorek, se tímto stávají i hodnotiteli soutěžních vzorků.

Organizační poplatek za účast na koštu činí 100 Kč.

Počet účastníků koštu je omezen na 35 vzorků. Proto žádáme zájemce, aby své vzorky odevzdali neprodleně na obecní úřad. Účastník koštu může za sebe delegovat náhradníka. Jméno náhradníka uvede na přihlášce.