Hejtman Zlínského kraje odvolává období nepříznivých podmínek

Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje ze dne 2. dubna 2012 odvolává v souladu s čl. 6, odst. 1 nařízení Zlínského kraje č.3/2012 ze dne 28. 11. 2011, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvášeného nebezpečí vzniku požáru na území Zlínského kraje období nepříznivých klomatických podmínek. Ruším všechna omezení vydaná v čl. 2 Vyhlášení období nepříznivých klimatických podmínek ze dne 26. března 2012. Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 3. dubna 2012.
MVDr. Stanislav Mišák