Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Ostrata