Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v rámci stavby – Hvozdná