Program zasedání OZ Ostrata konaného ve středu 6. 12. 2017 od 19,00 h

Program zasedání OZ Ostrata konaného ve středu 6. 12. 2017 od 19,00 h

Vyvěšeno 2017-11-28 12:05 Sejmuto Prosinec 7, 2017

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2. Schválení programu zasedání

3. Projednání návrhu a schválení rozpočtu na rok 2018

4. Projednání návrhu a schválení výhledu rozpočtu na roky 2019 a 2020

5. Projednání změny v odměňování zastupitelů vyplývající z nařízení vlády č. 318/2017 Sb.

6. Projednání návrhu poplatků za odpady pro smlouvy mezi podnikateli a obcí

7. Diskuse

8. Závěr

V Ostratě 24. 11. 2017

Ing. Miroslav Gargulák

starosta

Vyvěšeno: 28.11. 2017

Sňato:          7.12. 2017