Pozvánka na ustavující zasedání Obecního zastupitelstva

Pozvánka na ustavující zasedání Obecního zastupitelstva

Vyvěšeno 2018-10-16 08:45 Sejmuto Říjen 24, 2018

Pozvánka na ustavující zasedání Obecního zastupitelstva

 

Na základě ustanovení § 91 zákona č. 128/200 Sb.,  O obcích, v platném znění, svolávám ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Ostrata.

 

Místo konání:    Obecní úřad – zasedací místnost nad hasičskou zbrojnicí

 

Doba konání:     24. 10. 2018  od 19,00 h

Navržený program:

 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisů
 2. Schválení programu
 3. Volba starosty a místostarosta)
  1. určení, které funkce budou vykonávány jako uvolněné
  2. určení způsobu volby starosty a místostarosty
  3. volba starosty
  4. volba místostarosty
 4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
  1. určení počtu členů výboru
  2. volba předsedy finančního výboru
  3. volba předsedy kontrolního výboru
  4. volba členů finančního výboru
  5. volba členů kontrolního výboru
 5. Rozhodnutí o měsíčních odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (dle § 72 zákona o obcích)
 6. Volba zástupců obce do Mikroregionu a do MAS
 7. Diskuze
 8. Závěr

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

V Ostratě 16.10.2018

Ing. Miroslav Gargulák

dosavadní starosta obce