Obec Ostrata

Oficiální stránky

Pozvánka na ustavující zasedání Obecního zastupitelstva

Pozvánka na ustavující zasedání Obecního zastupitelstva

 

Na základě ustanovení § 91 zákona č. 128/200 Sb.,  O obcích, v platném znění, svolávám ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Ostrata.

 

Místo konání:    Obecní úřad – zasedací místnost nad hasičskou zbrojnicí

 

Doba konání:     24. 10. 2018  od 19,00 h

Navržený program:

  1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisů
  2. Schválení programu
  3. Volba starosty a místostarosta)
    1. určení, které funkce budou vykonávány jako uvolněné
    2. určení způsobu volby starosty a místostarosty
    3. volba starosty
    4. volba místostarosty
  4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
    1. určení počtu členů výboru
    2. volba předsedy finančního výboru
    3. volba předsedy kontrolního výboru
    4. volba členů finančního výboru
    5. volba členů kontrolního výboru
  5. Rozhodnutí o měsíčních odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (dle § 72 zákona o obcích)
  6. Volba zástupců obce do Mikroregionu a do MAS
  7. Diskuze
  8. Závěr

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

V Ostratě 16.10.2018

Ing. Miroslav Gargulák

dosavadní starosta obce

Pozvánka na ustavující zasedání Obecního zastupitelstva

Vyvěšeno 2018-10-16 10:45 Sejmuto 2018-10-24
Copyright © Obec Ostrata 2019 |