Obec Ostrata

Oficiální stránky

Obecně závazná vyhláška obce Ostrata č. 3/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Ostrata

Copyright © Obec Ostrata 2019 |