Návrh závěrečného účtu a zpráva o přezkoumání hospodaření obce

výkaz zisků a ztrát

rozvaha

Souhrnna_sestava_2019-05-17_09-38

Ostrata-zpráva 2018

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.