Návrh rozpočtového opatření č. 2 / 2016

Návrh rozpočtového opatření č. 2 / 2016

Vyvěšeno 2016-08-28 09:01 Sejmuto Září 7, 2016

Návrh rozpočtového opatření č. 2 / 2016

Příjmy:      zvýšení

Pol. 4116 Neinv. Transfery  ze SR                                    zvýšení o    157 500,- Kč

Výdaje:       zvýšení

Pol. 6409 Ostatní neinv. transfery                                   zvýšení o      19 400,- Kč

V Ostratě 22.8.2016

Ing. Miroslav Gargulák

Vyvěšeno:   22.8. 2016

Sejmuto: 7.9. 2016