Pozvánka na valnou hromadu

Předsednictvo Honebního Společenstva Ostřice zve všechny členy na valnou hromadu, která se uskuteční dne 23. 2. 2011 v 17:00 hod. v Multifunkčním domě v Ostratě. Program: 1. Zahájení a řízení jednání 2. Volba mandátové, návrhové komise a zapisovatele 3. Zpráva o činnosti… Zobrazit

Datová schránka

Od 1.11.2009 je možno komunikovat s naším úřadem prostřednictvím datové schránky, jak ukládá Zákon 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Správcem informačního systému datových schránek je Ministerstvo vnitra a provozovatelem Česká pošta, s.p. Podrobné informace získáte na www.datoveschranky.info nebo… Zobrazit